Centrála ROVEXreality

Zastúpenie: Róbert Komžík, Adrien Komžík
Adresa: Jesenského 230/7, 958 01 Partizánske
IČO:47880686
DIČ:2024158675
Číslo účtu:Slovenská sporiteľna, a.s. 5060894694/0900
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, v oddiele  Sro, vložka číslo 30847/R
Tel.: 0908 159 553
Email: info@rovexreality.sk
Výkup nehnuteľností: 0905 928 207
www.vykuprealit.sk

Kontaktujte nás